Network Menu

SWEA Riminis styrelse 2018

Ordförande: Desirée Forni
Vice ordförande: Elizabeth Cederholm
Kassör: Ann-Kristin Pålsson
Sekreterare: Silvana Forni Ferrero 
Program: Monica Hillberg, Monika Larsson, Eva Carlsson

styrelse2017


Stående från vänster:

Desirée Forni, Ann-Kristin Pålsson, Monica Hillberg, Elizabeth Cederholm

Sittande från vänster:

Eva Carlsson, Silvana Forni Ferrero, Monika Larsson och f.d. webb-moster Sophie Malmsten, den nyvalda Eva Holmquist saknas på bilden